Stavební experti

Spoločnosť, ktorá realizuje vaše plány

Poskytujeme komplexné služby v oblasti stavebníctva a projektovej činnosti. Začnite realizovať svoje plány v spolupráci s našimi odborníkmi.

Stavebné práce

Všetky druhy stavebných prác od vypracovania projektu až po konečnú realizáciu.

Viac info

Zemné práce

Výkopové práce pomocou našich výkonných strojov a práce na spevnených plochách.

Viac info

Inžinierske stavby

Cesty, chodníky, cyklotrasy a výstavba inžinierskych sietí k stavebným pozemkom.

Viac info

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia súkromných a verejných budov a znižovanie ich energetickej náročnosti.

Viac info