Naša práca

Portfólio projektov našej práce

Varexpres

Areálová kanalizácia, spevnené plochy a parkovisko pre autobusy.

Viac info

Obecný úrad - Holice

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Holice

Viac info

RD Kráľov Brod

Kompletná realizácia stavby rodinného domu v Kráľovom Brode.

Viac info

Varexpres

Realizácia oceľovej haly a umyvárne nákladných automobilov.

Viac info

Cyklocentrum

Výstavba novej budovy Cyklocentra v rámci projektu SacraVelo pre obec Báč.

Viac info

Komunitné centrum

Rekonštrukcia historickej budovy na komunitné centrum v obci Báč.

Viac info

Športový areál

Realizácia nového športového areálu Materskej školy v obci Hontianska Vrbica.

Viac info

Hasičská stanica

Realizácia novej prístavby k hasičskej zbrojnici v obci Trstice.

Viac info

Prístrešok na techniku

Výstavba nového oceľového prístrešku v Správe ciest Prievidza.

Viac info

Prístrešok na techniku

Výstavba nového oceľového prístrešku v Správe ciest Nové mesto nad Váhom.

Viac info

RD Hadovce

Kompletná realizácia stavby rodinného domu v Hadovciach.

Viac info

Uzemnenie bleskozvodu

Uzemnenie bleskozvodu priemyselných budov v areály Duslo Šaľa.

Viac info

Pokládka optickej siete

Pokládka optickej siete v meste Nové Zámky a obciach Komjatice a Velký Kýr.

Viac info