Pokládka optickej siete

Pokládka optickej siete v meste Nové Zámky a obciach Komjatice a Velký Kýr.

- Výkopové práce
- Pretláčanie IS
- Zavedenie optickej siete

  • Nové Zámky, Komjatice, Veľký Kýr
  • leto 2021
  • Zemné práce - realizácia
  • Nové Zámky