Uzemnenie bleskozvodu

Uzemnenie bleskozvodu priemyselných budov v areály Duslo Šaľa.

- Výkopové práce
- Búracie práce – búranie betónových častí
- Pretláčanie pozemných komunikácií
- Realizácia časti príjazdovej komunikácie
- Bleskozvod, uzemnenie

  • Areál Duslo Šaľa
  • jeseň 2021
  • Zemné práce - realizácia
  • Duslo a.s.