Naša spoločnosť rastie vďaka vámSpoločnosť PLQ Development, s.r.o. bola založená v roku 2014 s prvotným záujmom pomoci samosprávam pri príprave čerpania financií zo štrukturálnych fondov Európskej únie, vďaka profesionálnym skúsenostiam zamestnancov spoločnosti. Firma sa stala zaujímavou a úspešnou vďaka profesionálnej súčinnosti s verejnou správou.

Vďaka skúsenostiam pri projektovej podpore samosprávam, spoločnosť rozširovala svoje portfólio poskytovaných služieb od vypracovania projektov, oceňovania rozpočtov, úradnej komunikácie až po samotnú realizáciu projektov. Po realizácii a finalizácii prvých úspešných projektov spoločnosť získala kvalitné referencie a dostala sa tak do povedomia.

Po rokoch tvrdej práce, firma získala veľké množstvo skúseností a vďaka tomu mohla naplno rozšíriť svoju pracovnú činnosť aj svoj kvalifikovaný pracovný tím. Firma je komplexne pripravená na ďalšie výzvy a spokojných klientov.

Naše certifikáty:
STN EN ISO 14001: 2016 (platné od 24.05.2021)
STN EN ISO 9001: 2016 (platné od 09.02.2021)