Hasičská stanica

Realizácia novej prístavby k hasičskej zbrojnici v obci Trstice.

- NN prípojka
- Elektroinštalácie
- Výkopové a zemné práce
- Realizácia základov
- Konštrukcia – sendvičové panely

  • Trstice
  • jeseň 2020
  • Verejné budovy - prístavba
  • Obec Trstice