Prístrešok na techniku

Výstavba nového oceľového prístrešku v Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v meste Prievidza.

- Výkopové a zemné práce
- Preložka vodovodu
- Realizácia základov
- Elektroinštalácie
- Oceľová konštrukcia

  • Prievidza
  • jar 2021
  • Priemyselné objekty - realizácia
  • Správa ciest Prievidza