Prístrešok na techniku

Výstavba nového oceľového prístrešku v Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v meste Nové mesto nad Váhom.

- Výkopové a zemné práce
- Dažďová kanalizácia
- Základová doska
- Elektroinštalácie
- Oceľová konštrukcia

  • Nové Mesto nad Váhom
  • jeseň 2021
  • Priemyselné objekty - realizácia
  • Správa ciest Nové Mesto n/V