Komunitné centrum

Rekonštrukcia historickej budovy na komunitné centrum v obci Báč.

- Búracie a rekonštrukčné práce
- Vonkajšia kanalizácia
- Vykurovanie
- Zdravotechnika
- Prípojka NN
- Elektroinštalácia
- Bleskozvod a uzemnenie

  • Báč
  • 2019/2020
  • Verejné budovy - rekonštrukcia
  • Obec Báč