Cyklocentrum

Výstavba novej budovy Cyklocentra v rámci projektu SacraVelo pre obec Báč.

- Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia
- Vodovodná prípojka a areálový vodovod
- NN prípojka
- Vykurovanie
- Bleskozvod a uzemnenie
- Elektroinštalácia
- Zdravotechnika
- Architektonicko stavebná časť
- Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy

  • Báč
  • 2019/2020
  • Verejné budovy - novostavba
  • Obec Báč