Obecný úrad – Holice

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Holice

Stavebné úpravy existujúcej budovy pre zníženie energetickej náročnosti:
- zateplenie obvodového plášťa
- rekonštrukcia zateplenie a hydroizolácia strechy
- výmena okien a dverí
- rekonštrukcia vykurovania.

  • Holice
  • 2022
  • Verejné budovy - rekonštrukcia
  • Obec Holice