Varexpres

Areálová kanalizácia, spevnené plochy a parkovisko pre autobusy.

Rekonštrukcia spevnených plôch priemyselného areálu spolu s vybudovaním nového parkoviska pre autobusy a novými cestami. Zemné a vodoinštalačné práce spojené s vybudovaním novej areálovej a dažďovej kanalizácie.

  • Šaľa
  • 2022 - 2023
  • Zemné práce - realizácia
  • Varexpres